مصاحبه کرباسچی با بی‌بی‌سی فارسی در باره درگذشت هاشمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه کرباسچی با بی‌بی‌سی فارسی در باره درگذشت هاشمی

گفت‌وگوی غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با بی‌بی‌سی فارسی را درباره درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی و پوشش رسانه‌ای این خبر ببنید.