هواداران جنبش سبز در حمایت از موسوی، کروبی و خاتمی شعار دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هواداران جنبش سبز در حمایت از موسوی، کروبی و خاتمی شعار دادند

مراسم خاک سپاری آقای رفسنجانی با طرح شعارهای سیاسی همراه بود. هواداران جنبش سبز شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند. طرفداران حکومت هم در حمایت از رهبر ایران شعار دادند . آن طور که سعیده هاشمی گزارش می دهد این مراسم فرصتی شد برای حامیان جنبش اصلاح طلبی ایران تا دوباره خواسته هایشان را مطرح کنند.