سردرد مردم شیراز از دست پارازیت ها؛ مسئولان استان می گویند کار آنها نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سردرد مردم شیراز از دست پارازیت ها؛ مسئولان استان می گویند کار آنها نیست

دیروز مردم شیراز جلوی استانداری فارس تجمع کردند. اعتراض آنها به پخش گسترده پارازیت در شیراز، بخصوص در غرب این شهر است. معترضان می گویند در اثر پارازیت ها دچار سردرد شده اند و در کار شبکه تلفن همراه و تلویزیونهای ماهواره ای اختلال ایجاد شده است. البته مسئولان شیراز این ادعاها را رد می کنند و می گویند پارازیت ها کار آنها نبوده. شهریار صیامی گزارش می دهد.