تجمع گروهی از معترضان به موسسه مالی کاسپین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ببینید: تجمع گروهی از معترضان به موسسه کاسپین

گزارش‌ها حاکی است که از اسفند ماه سال گذشته پس از این که موسسه کاسپین با چند موسسه تجمیع شده، تاکنون پرداخت سود به سپرده گذاران صورت نگرفته است.