اعتراض کارگران هپکو اراک به شرایط معیشتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض کارگران هپکو اراک به شرایط معیشتی

کارگران هپکو اراک، بیش از هشت روز است که در اعتراض به شرایط معیشتی خود در فضای این کارخانه تجمع کرده‌اند.آنها خواهان رسیدگی مسئولان به خواسته هایشان هستند.

این فیلم را چند تن از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی در جریان یکی از این تجمعات اعتراضی برای ما فرستاده است.