ساختمان معروف پلاسکو، سوخت و فروریخت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختمان معروف پلاسکو، سوخت و فروریخت

ساختمان هفده طبقه پلاسکو در مرکز تهران در آتش سوخت و در حالی که آتش نشانها تلاش می کردند آتش را مهار کنند، فرو ریخت و دهها نفر که اکثرا مأموران آتش نشانی بودند، زیر آوار مدفون شدند. مقامات ارشد ایران تأیید کرده اند که تعدادی از مأموران کشته شده اند. گروه های زنده یاب مشغول جستجوی ویرانه ها هستند.

سعیده هاشمی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط