سیاست ایران در قبال آمریکا، و آمریکا در قبال ایران چقدر تغییر می کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست ایران در قبال آمریکا، و آمریکا در قبال ایران چقدر تغییر می کند؟

روی کارآمدن ترامپ برای ایران، با یک سئوال جدی همراه است، آیا او به تعهدات مربوط به توافق هسته ای پایبند می ماند یا نه؟ در دوره مبارزات انتخاباتی، او ساز مخالف کوک کرده بود، اما بعد از انتخاب شدن، لحن او و کسانی که می خواهد بر مسند امور بگذارد، درمورد توافق هسته ای، نرمتر شد و گفته اند، به آن پایبند می مانند. اما قضیه به این سادگی ها هم نیست، سرهر پیچ ِ هزارتوی روابط پیچیده ایران و آمریکا، بطور بالقوه مسئله ای هست که می تواند توافق را به نوعی در خطر قراردهد. مثلا تا به حال سه نامه در رابطه با ایران به او نوشته شده، دو نامه درباره برجام و سومی که درباره گروهای مخالف، به خصوص سازمان مجاهدین خلق بود که آن هم بطور غیرمستقیم به برجام مربوط می شود.

کامبیز فتاحی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط