گفتگو با شرلی القانیان، بردارزاده حبیب القانیان سازنده ساختمان پلاسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با شرلی القانیان، برادرزاده حبیب القانیان سازنده ساختمان پلاسکو

گفتگو با شرلی القانیان، برادرزاده حبیب القانیان مالک و موسس ساختمان پلاسکو. حبیب‌الله القانیان، سازنده و یکی از مالکان این ساختمان، پس از انقلاب ایران اعدام شد و مالکیت ساختمان به بنیاد مستضعفان منتقل شد.

حبیب‌الله القانیان؛ اولین اعدام خلخالی که صدایش به گوش کنگره آمریکا رسید

موضوعات مرتبط