پلاسکو ساختمانی که آوار شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلاسکو ساختمانی که آوار شد

عکسهای خبرگزاری ایسنا از مراحل امداد و نجات در ویرانه های ساختمان پلاسکو

موضوعات مرتبط