پنج روز بعد از حادثه پلاسکو، بحث و جدل درباره دلایل و مقصران آن ادامه دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج روز بعد از حادثه پلاسکو، بحث و جدل درباره دلایل و مقصران آن ادامه دارد

سخنگوی آتش نشانی تهران گفته که این چهار نفر از کسبه یا مالکان واحدهای تجاری پلاسکو بودند. ماموران امداد و نجات، پیشتر جسد دو آتش نشان را از زیر آوار بیرون آورده بودند. آتش نشانی از پایان عملیات جستجو در ضلع جنوبی و شرقی ساختمان پلاسکو خبر داده. ساختمان پلاسکو روز پنجشنبه و پس از چند ساعت آتش سوزی، فروریخت. حالا گروهی نگرانند که آیا امکانات آتش نشانی تهران برای مقابله با حوادث بزرگی مثل زلزله کافی است؟ شهریار صیامی گزارش میدهد.