آلبوم عکس‌: پلاسکو؛ روز پنجم آواربرداری

در آغاز پنجمین روز پس از حادثه فروریختن پلاسکو آتش‌نشانان و تیم‌های امدادی همچنان در حال جست‌وجو و آواربرداری هستند. تا کنون کشته شدن هفت نفر در این حادثه تایید شده است.

+پلاسکو؛ آوار 'سیاسی' یک فاجعه

+پلاسکو؛ یک حادثه و چند ابهام

+کشف چهار جسد دیگر از زیر آوار پلاسکو

حق نشر عکس Javad Hadi/Fars
حق نشر عکس Javad Hadi/Fars
حق نشر عکس Javad Hadi/Fars
حق نشر عکس Javad Hadi/Fars
حق نشر عکس Javad Hadi/Fars
حق نشر عکس Mona Hoobehfekr/ISNA
حق نشر عکس Mona Hoobehfekr/ISNA
حق نشر عکس Mona Hoobehfekr/ISNA
حق نشر عکس Davoud Ghahrdar/ISNA
حق نشر عکس Davoud Ghahrdar/ISNA

موضوعات مرتبط