سفر وزیر خارجه کویت به تهران برای انتقال پیام شورای همکاری خلیج فارس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر وزیر خارجه کویت به تهران برای انتقال پیام شورای همکاری خلیج فارس

وزیر خارجه کویت، به تهران رفته تا پیام شورای همکاری خلیج فارس را به مقام‌های ایران منتقل کند. اخیرا، رییس جمهوری ایران گفته بود که بعضی کشورها از جمله کویت برای میانجیگری بین تهران و ریاض ابراز آمادگی کرده‌اند. وزیر خارجه ایران هم خواستار همکاری دو کشور برای پایان دادن به بحران در سوریه و یمن شده بود.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.