سفر به مرز ایران؛ دیدار ژیار گل با کولبران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر به مرز ایران؛ دیدار ژیار گل با کولبران

روزانه صدها نفر از شهروندان کرد ایرانی برای کاسبی به کردستان عراق می روند. برخی دارای مجوز برای حمل کالا به ایران هستند، اما بیشتر آنها از راه قاچاق به ایران کالا حمل می کنند که بسیار خطرناک است. در یک سال گذشته ده ها تن از آنان به دست نیروهای مرزی ایران کشته شده اند. ژیار گل به تازگی به یکی از مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رفته و با کولبران ایرانی گفتگو کرده است.