خبرساز شدن آزمایش موشکی جدید ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرساز شدن آزمایش موشکی جدید ایران

با اینکه در گذشته معمول بود مقام‌های نظامی ایران آزمایش‌های موشکی را پرسروصدا برگزار کنند، این‌بار به دلایلی که هنوز معلوم نیست سه روز طول کشید تا تهران بپذیرد که یکشنبه آزمایش موشکی انجام داده. خبری که آمریکاییان از آن خبر دادند و سه شنبه شب هم شورای امنیت سازمان ملل درباره آن جلسه تشکیل داد. با اینکه مقام‌های ایران می‌گویند این چنین آزمایش‌هایی نقض هیچ قطعنامه‌ای نیست، آمریکا چنین برداشتی ندارد و نماینده‌اش بعد از جلسه شورای امنیت گفت آزمایش موشکی ایران قابل قبول نیست. بیشتر دراین‌باره صحبت می‌کنیم.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.