به تعداد نمایندگان مجلس ایران ۴۰ نفر' اضافه می‌شود'

حق نشر عکس Mehr

محمد محمودی شاه نشین٬ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ایران گفته است که افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی به مجلس به موافقت وزارت کشور رسیده و به کارشناسان شورای نگهبان نیز اعلام شده است.

آقای محمودی به خبرگزاری مجلس ایران گفت: "از روز یکشنبه، مجامع استانی نمایندگان را به کمیسیون شوراها دعوت می‌کنیم و نظرات آن‌ها را در خصوص افزایش تعداد نمایندگان جویا می‌شویم."

او گفته است که افزایش تعداد نمایندگان بر اساس افزایش جمعیت ایران برای انتخابات مجلس یازدهم که در سال ۱۳۹۸ برگزار می‌شود در نظر گرفته شده است.

برای افزایش نمایندگان دولت باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا به تصویب نمایندگان برسد.

در قانون اساسی ایران تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ اعلام شده که در ماده ۶۴ آن آمده از تاریخ همه‏‌پرسی بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.

+مجلس ایران با مرخصی زایمان دو هفته‌ای پدران موافقت کرد

+تلاش نمایندگان زن مجلس برای افزایش سن قانونی ازدواج دختران

در سال ۱۳۷۸ لایحه دولت محمد خاتمی برای افزایش تعداد نمایندگان به ۲۹۰ نفر به تصویب مجلس رسید که این عدد هنوز بی‌تغییر مانده است.

مجلس ششم نخستین دوره مجلس ایران بود که با ۲۹۰ نماینده تشکیل شد.

دولت محمود احمدی‌نژاد لایحه افزایش تعداد کرسی‌های مجلس را با دو سال تاخیر در سال ۱۳۹۰ ارائه کرد و همزمان نمایندگان مجلس نیز طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان ارائه کردند٬ اما چون دوره فعالیت مجلس هشتم در حال تمام شدن بود هیچکدام از این طرح و لایحه بررسی نشد.

مجلس هشتم دولت را مقصر دانست و گفت برای این لایحه "کارشناسی لازم" انجام نشده بود و به گفته مجلس بر اساس لایحه دولت، برخی استان‌ها از افزایش نمایندگان محروم شده‌ بودند.

در صورتیکه افزایش تعداد نمایندگان مجلس به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد٬ دوره یازدهم مجلس که در سال ۱۳۹۹ آغاز می‌شود٬ با ۳۳۰ نماینده تشکیل می‌شود.

موضوعات مرتبط