دور تازه تنش و تهدید در روابط آمریکا با ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالاگرفتن تهدیدات متقابل در تهران و واشنگتن

سپاه پاسداران ایران یک مانور نظامی انجام داده و فرمانده نیروی هوافضای سپاه هشدار داده است که در صورت تهاجم آمریکا، ایران با حمله موشکی پاسخ می‌دهد. در سه روز اخیر و با انتشار خبر آزمایش موشک بالستیک ایران، مقامهای امریکایی به عناوین مختلف به ایران هشدار و اخطار داده اند و چند نام هم به فهرست سیاه وزارت خارجه آمریکا اضافه شد. در همین حال، وزیر دفاع آمریکا گفته برای مقابله با ایران، نیازی به تقویت نیروها در منطقه نیست.

کسری ناجی گزارش می دهد