بگو مگوها بر سر اپلکیشن های درخواست تاکسی در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بگو مگوها بر سر اپلکیشن های درخواست تاکسی در تهران

تصور کنید زمانی رفتن تا فرودگاهی مثل فرودگاه امام خمینی تهران، برایتان 70 هزار تومان آب می خورد، حالا، سیستم حمل و نقل خصوصیی آمده که هزینه این سفر را نصف می کند. قاعدتا برای شمای مسافر، این مقرون به صرفه است. این کاری است که اپ های سفارش آنلاین تاکسی، در تهران، پایتخت ایران، انجام می دهند. این اپ ها حالا بسیار محبوبند هر چند این محبوبیت، دلیلی بر رضایت اصنافی مانند اتحادیه تاکسیرانی نیست و حالا صداهایی در مورد تعطیلی این اپ ها شنیده می شود.

مهرزاد کهن روز گزراش می دهد.