گزینه‌های ایران برای تحریم اقتصادی افراد و شرکت‌های آمریکایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزینه‌های ایران برای تحریم اقتصادی افراد و شرکت‌های آمریکایی

سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید که تهران به زودی تعدادی از شرکت‌ها و افراد آمریکایی را تحریم خواهد کرد. این کار به تلافی تحریم‌های جدید آمریکا بخاطر آزمایش موشکی ایران است. اما با توجه به سطح رابطه اقتصادی ایران و آمریکا، گزینه‌های عملی ایران برای تحریم شرکت‌های آمریکایی چیست؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.