کودک ایرانی محتاج عمل چشم با یک هفته تاخیر به نیویورک رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کودک ایرانی محتاج عمل چشم با یک هفته تاخیر به نیویورک رسید

وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته اجرای فرمان دونالد ترامپ درباره ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور عمدتا مسلمان، شتابزده بوده. جان کلی به یک کمیته مجلس نمایندگان گفته مسئولیت اطلاع ندادن به کنگره و آشفتگی در فرودگاه ها را می پذیرد. در همین حال، یک کودک ۱۲ ساله ایرانی که در پی فرمان مهاجرت دونالد ترامپ از جراحی فوری چشم در آمریکا محروم شده بود، با یک هفته تاخیر و در پی لغو موقت این فرمان وارد آمریکا شد. مهرنوش پور ضیایی گزارش می دهد.