دلایل اصلی محرومیت جازموریان چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دلایل اصلی محرومیت جازموریان چیست؟

در حالی‌ که بودجه سال آینده در مجلس ایران در حال بررسی است، نگرانی از نحوه تخصیص بودجه به مناطق محروم یک بار دیگر مطرح شده است. منطقه جازموریان و نواحی اطراف در استان کرمان، از محروم‌ترین بخش های ایران است. بی‌بی‌سی فارسی در گفت و گو با یکی از اهالی منطقه، دلایل اصلی این محرومیت ها را جویا شده.