وضع مقررات جدید برای استفاده از پهپاد در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضع مقررات جدید برای استفاده از پهپاد در ایران

در ایران، برنامه‌ای برای کنترل خرید و استفاده از پهپادهای شخصی به راه افتاده. به گفته فرمانده پدافند هوایی، گروهی برای پیگیریِ ثبت و صدور مجوز برای این پهپادها ایجاد شده. در یک ماه و نیم گذشته، دو بار پدافند هوایی تهران به طرف پهپادها شلیک کرد که صدای شلیک ضدهوایی، بسیاری از شهروندان را نگران کرد.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد.