ورود خاک و رطوبت به تجهیزات برق، ۱۱ شهر را در خاموشی فرو برد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ورود خاک و رطوبت به تجهیزات برق، ۱۱ شهر را در خاموشی فرو برد

همنشینی مه و رطوبت با گرد و غبار در استان خوزستان ایران، آب و برق ۱۱ شهر از جمله اهواز را قطع کرد. گفته شده که رطوبت هوا باعث شد خاک وارد تجهیزات انتقال برق شود و آنها را از کار بیندازد. با قطع برق، پمپ‌های آب در تصفیه‌خانه‌ها هم از کار افتاده‌اند. رطوبت هوا در برخی ساعتها ۹۷ درصد هم گزارش شد. نگین شیرآقایی در گزارشش می گوید مشکل خوزستان مشکلی بزرگ برای همه ایران است.

موضوعات مرتبط