تجمع اعتراضی مردم در اهواز به مشکلات زیست محیطی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی مردم در اهواز به مشکلات زیست محیطی

مردم ساکن اهواز در اعتراض به گرد و غبار و قطعی برق و مشکلات ناشی از مسائل زیست محیطی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

موضوعات مرتبط