برای روز دوم مردم اهواز مقابل استانداری تجمع کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای روز دوم مردم اهواز مقابل استانداری تجمع کردند

محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، از دولت حسن روحانی خواسته تا وضعیت بحرانی خوزستان را جدی بگیرد و فکری به حالش کند. جمعی از نمایندگان مجلس هم خواسته اند تا برای بحران در خوزستان کاری شود. گرد و غبار در روزهای اخیر، به قطعی آب و برق در برخی از شهرها منجر شده. فریبا صحرایی نگاهی انداخته به کارهای دولت در سه سال و نیم گذشته.