آیا پرونده طرح آشتی ملی خاتمی بسته شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا پرونده طرح آشتی ملی خاتمی بسته شد؟

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران طرح "آشتی ملی" را که از سوی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین مطرح شده بود، رد کرده و گفته است این طرح از نظر او معنی ندارد. آیا با این موضع‌گیری طرح آشتی ملی کنار گذاشته می‌شود؟