دادستان کل ایران: حکم اعدام بابک زنجانی تا برگرداندن پول‌ها اجرا نمی‌شود

حق نشر عکس Mizan

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران گفته است حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است اما حکم او تا زمان "برگرداندن پول‌ها" به بیت‌المال اجرا نخواهد شد.

بابک زنجانی برای جرایم مالی مرتبط با فروش نفت ایران در دوران تحریم‌ها، به اعدام محکوم شده است.

+ بابک زنجانی کیست؟

آقای منتظری گفته است: "حکم وی قطعی شده، ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالبا هم در خارج از کشور است به بیت المال برگردد تا استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود."

+ وزارت خارجه ایران: کنایه‌های قوه قضاییه سبب تعجب شده است

+ دادستان تهران: جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی بازداشت شد

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه او را "مفسد فی الارض" شناخته و به اعدام محکوم کرده است.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
بگو مگوی قوه‌های قضائیه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی

+ حکم اعدام بابک زنجانی تائید شد

دادستان کل ایران به خبرنگاران گفته است "تلاش بر این است که پول‌ها به بیت المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مسئله را در مرحله اهمیت قرار دهد."

آقای منتظری در مورد فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده بابک زنجانی دستگیر شده گفت: "این فرد از عناصر موثر در پرونده بابک زنجانی است و پرونده او در مرحله تحقیقات قرار دارد."

ماه پیش گزارش شد که یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی در جمهوری دومینیکن بازداشت و به ایران مسترد شده است.