سیل در استان های بوشهر و فارس؛ یک سد خاکی خراب شد و آبش به شهرستان جهرم سرازیر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیل در استان های بوشهر و فارس؛ یک سد خاکی خراب شد و آب به شهرستان جهرم سرازیر شد

ادامه بارندگی در مناطق مرکزی و جنوب ایران، در بعضی جاها، منجر به سیل شده، از جمله در استان های بوشهر و فارس. بر اساس خبرها دست کم دو نفر هم کشته شدند. سیل،به بافت‎های فرسوده شهرستان جهرم، خسارتهای جدی زده. مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.