حصر رهبران جنبش سبز؛ پرونده ای که بسته نمی شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حصر رهبران جنبش سبز؛ پرونده ای که بسته نمی شود

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران از حرف های عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران انتقاد کرده که گفته بود حصر رهبران جنبش سبز، تصمیمی ملی بوده.

آقای مطهری گفته حصر خانگی بدون محاکمه، خلاف چند اصل قانون اساسی ایران است و یک تصمیم ملی نمی‌تواند خلاف قانون باشد. امروز در لندن هم نشستی با موضوع حصر رهبران جنبش سبز در دانشگاه وست مینستر برگزار شد. در این نشست ابعاد و پیامدهای مختلف حصر از زوایای حقوقی و سیاسی

بررسی شد. در همین زمینه گفتگویی نگین شیرآقایی با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی و از سخنرانان این نشست را ببینید