هشدار روحانی در مورد "دخالت" نیروهای نظامی در انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار روحانی در مورد "دخالت" نیروهای نظامی در انتخابات

  • 25 فوریه 2017 - 07 اسفند 1395

حسن روحانی هنوز دستش را رو نکرده که نامزد انتخابات سه ماه آینده خواهد شد یا نه اما هشدار داده دست آنهایی که قصد دخالت در آن را دارند، باید کوتاه کرد. رییس جمهوری ایران از نگرانی‌هایی گفت که در آستانه انتخابات‌ها در ایران به روال تبدیل شده. نگرانی از ورود نیروهای امنیتی و نظامی و حمایت آنها از یک نامزد به خصوص و نگرانی از حیطه قدرت شورای نگهبان که تا کجا باید نظارت کند و چقدر. همه اینها درحالیست که هنوز معلوم نیست چه کسانی از جناح‌ها و گروه های مختلف قرار است نامزد انتخابات شوند. گزارش مجید خیام دار را ببینید.