وزیر رفاه: خشونت خانگی یکی از رایج‌ترین ناهنجاری‌ها در جامعه ایران است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر رفاه: خشونت خانگی یکی از رایج‌ترین ناهنجاری‌ها در جامعه ایران است

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در یادداشتی در وبسایت شخصی خود از لزوم «زيست اخلاقی» در جامعه ايران حرف زده و در حاشیه آن به آماری نگران کننده اشاره کرده. اینکه در یکسال بیش از ٧٠ هزار مود همسر آزاری ثبت شده که می شود بیشتر از 190 مورد در روز. او به روند رو به افزایش کودک آزاری هم اشاره کرده. اگر موارد بسیاری را که به گفته کارشناسان ثبت نمی شوند هم در نظر بگیریم، این ارزیابی علی ربیعی درست است که همسرآزاری از جمله "رایج‌ ترین" ناهنجاریهای جامعه ایران است. البته همسرآزاری در کنار کودک آزاری چندان مفهومی غیر از خشونت خانوادگی ندارد. گزارش سعیده هاشمی را ببینید.