تجمع اعتراضی کسبه بازار رضا مشهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اعتراضی کسبه بازار رضا مشهد

  • 2 مارس 2017 - 12 اسفند 1395

جمعی از کسبه بازار رضا مشهد در اعتراض به حضور ماموران انتظامی تجمع کردند.

نیروی انتظامی گفته برای جمع آوری نقره‌های قاچاق به این بازار رفته بود.