بازداشت خلبان ماهان به دلیل نگه‌داشتن مسافرانش در هواپیما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت خلبان ماهان به دلیل نگه‌داشتن مسافرانش در هواپیما

در ایران یک خلبان شرکت هواپیمایی ماهان که پیشتر، مسافران یکی از پروازها را به مدت هفت ساعت در هواپیما نگه داشته بود، بازداشت شده است. او متهم است که حدود پانصد مسافر خود را به دلیل بارش شدید برف و تأخیر در پروازها، هفت ساعت در داخل هواپیما در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، حبس کرده. مسافران این هواپیما می گویند در این مدت حال بعضی از مسافران بد شد و خلبان با درخواست خروج انها از هواپیما مخالفت کرده است. مقام‌های قضایی مشهد می‌گویند با توجه به فیلم دوربین‌ها و شواهد دیگر دستور بازداشت او را صادر کرده‌اند.

گفتگوی ما را با امیر کسروی کارشناس ایمنی پرواز از تورنتو کانادا ببینید.