انتقاد رهبر ایران از دولت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد رهبر ایران از دولت

رهبر ایران از دولت انتقاد کرده و گفته اقتصاد مقاومتی اجرا نشده. آیت‌الله علی خامنه‌ای گفته با رییس جمهوری هم دراینباره صحبت کرده. این در حالی است که چهارشنبه، حسن روحانی گفته بود دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی پیروز شده. آقای خامنه‌ای در جمع اعضای مجلس خبرگان صحبت می‌کرد.

نگین شیرآقایی گزارش می‌دهد.