چهارده نفر و چندین گروه؛ آیا وحدت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران ممکن است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهارده نفر و چندین گروه؛ آیا وحدت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری ایران ممکن است؟

چهارسال گذشته اما سئوال همانست که بود: آیا وحدت اصولگرایان ممکن است. در انتخابات ریاست جمهوری پیش، تعدد نامزدها، یکی از مشکلات آنها بود، این دوره هنوز همین معضل را دارند. آنها باید از بین ۱۴ نفر بر سر یکی به توافق برسند. آنهم با تشکیل جبهه واحدی نام «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» یا جمنا. درحالیکه روزنامه های اصولگرا برحملاتشان به دولت حسن روحانی به ویژه در حوزه اقتصاد، به شدت اضافه کرده اند، مخصوصا که ساعتی پیش معلوم شد اصلاح طلبان هم در انتخابات از حسن روحانی حمایت میکنند. امشب می پرسیم چقدر اتحاد اصولگرایان ممکن است؟ و اگر آنها به نامزدی واحد برسند، او چقدر شانس پیروزی خواهد داشت؟ اول گزارشی از شهریار صیامی