فردای ایران چگونه بهتر است: با جمعیت بیشتر یا کمتر؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فردای ایران چگونه بهتر است: با جمعیت بیشتر یا کمتر؟

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران نشان می دهد که در پنج سال گذشته جمعیت ایران بیشتر شده ولی فعلا میزان رشد جمعیت به یکی از پایین‌ترین رقم‌ها در بیست سال اخیر رسیده. به این معنا که ایران کشوری تقریبا هشتاد میلیون نفری است ولی آهنگ افزایش جمعیت در آن کند شده و خطر پیر شدن جامعه جدی است.گزارش شهریار صیامی را ببینید.