با وجود افشاگری های مخالفان؛ مجلس از شهرداری تهران تحقیق و تفحص نخواهد کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با وجود افشاگری های مخالفان؛ مجلس از شهرداری تهران تحقیق و تفحص نخواهد کرد

پرونده تحقیق از شهرداری تهران، درباره واگذاری املاک با مخالفت مجلس به پایان رسید.حامیان طرح تحقیق تفحص می گفتند شهرداری مرتکب تخلف وفساد شده ولی حامیان شهرداری گفتند این حرفها سیاسی است. سیاوش اردلان گزارش می دهد از آنچه در مجلس گذشت