جشن رسیدن بهار؛ نماد تازه شدن زندگی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن رسیدن بهار؛ نماد تازه شدن زندگی

  • 20 مارس 2017 - 30 اسفند 1395

خورشید میلیاردها سال است بر زمین می‌تابد. انسان در تمدن‌های اولیه خورشید را می‌پرستیدند و از آن می‌ترسیدند. تکرار حرکت خورشید انسان را بر اهمیت رخدادی آگاه کرد که بر زندگی او تاثیر فراوانی داشت. اعتدال بهاری و نو شدن طبیعت. انسان کشاورز هماهنگ با طبیعت سال کاری را با جشن گرفتن شروع می‌کرد؛ جشنی که هنوز نمادی است از تازه شدن زندگی.

موضوعات مرتبط