مروری بر حدود بیست سال فعالیت شوراهای شهر و روستا در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مروری بر حدود بیست سال فعالیت شوراهای شهر و روستا در ایران

نزدیک به بیست سال از آغاز به کار شوراهای شهر و روستا در ایران می گذرد. سالهای پر فراز و فرود به خصوص برای شورای شهر تهران که یکی از خبرسازترین شوراها در ایران بود. نعیمه نامجو در گزارشی از شکل گیری شوراها در ایران می گوید.