نگاهی به ساختار شوراهای شهرو روستا در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به ساختار شوراهای شهر در ایران

  • 18 مارس 2017 - 28 اسفند 1395

در ایران ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از دوشنبه آغاز میشود. این پنجمین دوره انتخابات شوراهاست و پیش بینی شده بیش از چهارصد هزار نفر در این انتخابات که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود ثبت نام کنند گزارش مجید افشار را ببینید.