نگاهی به ساختار شوراهای شهرو روستا در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به ساختار شوراهای شهر در ایران

در ایران ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا از دوشنبه آغاز میشود. این پنجمین دوره انتخابات شوراهاست و پیش بینی شده بیش از چهارصد هزار نفر در این انتخابات که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود ثبت نام کنند گزارش مجید افشار را ببینید.