خانه تکانی طبیعت با کمپین نه به زباله های نوروزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه تکانی طبیعت با کمپین نه به زباله های نوروزی

شب عید است و به سلامتی خیلی از شما برنامه تان این است که به سفر بروید. سفر داخلی ا گر تشریف می برید، احتمالا برای تماشای طبیعت می روید. چه به شمال چه به جنوب، چه به سیستان وبلوچستان که این اواخر به سفرهای توریستی در داخل ایران اضافه شده . اما وقتی در سفر هستید آشغال‌هایتان را چه کار می‌کنید؟ هم در راه، هم وقتی به مقصد رسیدید. امسال یک کمپین مخصوص شب عید راه افتاده است، چون هر سال بعد از اینکه شما از سفر برمی گردید، میزان آشغالی که در جاده ها و طبیعت ریخته شده به حدی زیاد و زشت ست که روز سیزده به در چند سالی است گروه‌های محیط زیستی به تمیز کردن طبیعت می گذرانند، امسال اما کمپین نه به زباله راه افتاده. گزارش مهرزاد کهن روز را ببینید.