مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت

  • 21 مارس 2017 - 01 فروردین 1396

در ایران سال ۹۵ با تأکید رهبر ایران بر اقتصاد مقاومتی آغاز شد و با انتقاد او از عملی نشدنش به پایان رسید، هر چند دولت از عملکرد خود دفاع کرد و گفت اقتصاد کشور مقاوم تر شده. در این میان، جنجال های سیاسی متعددی هم به راه افتاد. مجید خیام دار نگاهی کرده به مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت.