مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت

در ایران سال ۹۵ با تأکید رهبر ایران بر اقتصاد مقاومتی آغاز شد و با انتقاد او از عملی نشدنش به پایان رسید، هر چند دولت از عملکرد خود دفاع کرد و گفت اقتصاد کشور مقاوم تر شده. در این میان، جنجال های سیاسی متعددی هم به راه افتاد. مجید خیام دار نگاهی کرده به مهمترین رویدادهای سیاسی ایران در سالی که گذشت.