آیت الله خامنه ای: اولویت ملت، اقتصاد است و آمارهای رسمی، پیشرفت ایران را نشان نمی‌دهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیت الله خامنه ای: اولویت ملت، اقتصاد است و آمارهای رسمی، پیشرفت ایران را نشان نمی‌دهد

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، تمرکزش را در اولین سخنرانی خود در سال جدید به اقتصاد و انتخابات داد. رهبر ایران بعد از بیان دستاوردهای اقتصادی جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال ۵۷ گفت ایران بدون اقتصاد قوی به امنیت نمی رسد و مشکلات اقتصادی ایران بسیار بزرگ است. او از بیکاری و رکود به عنوان مهمترین چالشهای اقتصادی ایران نام برد و گفت آمارهای رسمی نشان نمی دهد که ایران در حال پیشرفت است. کسری ناجی گزارش می دهد: