گفتگوی آپارات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی آپارات

  • 24 مارس 2017 - 04 فروردین 1396

گفتگوی آپارات درباره دو فیلم 'ننه حسن' ساخته محمدعلی و آرش طالبی و 'آهوی این کوه منم' ساخته حسن رجبی را اینجا تماشا کنید.