چالش‌های دولت آینده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های دولت آینده در ایران

در سال ١٣٩٦ مردم ایران برای انتخاب رییس جمهوری بعدی کشور، پای صندوق‌های رای می‌روند. سال جدید چه چالش‌هایی را برای دولت آینده به همراه خواهد داشت؟ پیش‌بینی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟

مجید افشار و گزارشی کوتاه از چشم انداز سال آینده ایران.