تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد

  • 24 مارس 2017 - 04 فروردین 1396

این ویدیو را حامد از تصادف زنجیره‌ای خودروها در مسیر مشهد نیشابور فرستاده. این تصادف بر اثر مه غليظ، بارندگی و لغزندگی جاده‌ رخ داده است.