محمود احمدی نژاد شانه‌به‌شانه‌ی حمید بقایی در جمع هواداران حاضر می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمود احمدی نژاد شانه‌به‌شانه‌ی حمید بقایی در جمع هواداران حاضر می‌شود

محمود احمدی نژاد که به خواست رهبر ایران از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پا پس کشید، از حمید بقایی حمایت می کند. با نزدیک تر شدن به فصل انتخابات، آنها و یار نزدیکشان اسفندیار رحیم مشایی فعالیت تبلیغاتی خود را در جمع هواداران و رسانه های حامیشان بیشتر کرده اند. مجید خیام دار گزارش می دهد.