محمود احمدی نژاد شانه‌به‌شانه‌ی حمید بقایی در جمع هواداران حاضر می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمود احمدی نژاد شانه‌به‌شانه‌ی حمید بقایی در جمع هواداران حاضر می‌شود

  • 24 مارس 2017 - 04 فروردین 1396

محمود احمدی نژاد که به خواست رهبر ایران از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پا پس کشید، از حمید بقایی حمایت می کند. با نزدیک تر شدن به فصل انتخابات، آنها و یار نزدیکشان اسفندیار رحیم مشایی فعالیت تبلیغاتی خود را در جمع هواداران و رسانه های حامیشان بیشتر کرده اند. مجید خیام دار گزارش می دهد.