دختر نیکوکار ایرانی تبار از اتهام قتل غیرعمد در هند تبرئه شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر نیکوکار ایرانی تبار از اتهام قتل غیرعمد در هند تبرئه شد

با رای دادگاهی در هند نرگس کلباسی اشتری، دختر نیکوکار ایرانی تبار از اتهام قتل غیر عمد تبرئه شد. او نزدیک به ۷ سال پیش به هند رفت تا از کودکان مرحوم مناطق دورافتاده هند نگهداری کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.