تفاوت شورای شهرهای بزرگ و کوچک در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تفاوت شورای شهرهای بزرگ و کوچک در ایران

رئیس ستاد انتخابات کشور می گوید تا پایان امروز بیش از ۱۳۴ هزار نفر برای نامزدی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران ثبت نام کرده اند. شوراهایی که در دوره گذشته، تعداد آنها به بیش از سی و پنج هزار، رسید. در این بین بزرگترین و قدرتمند ترین آنها تهران با ۳۱ عضو بوده و کوچکترین آنها هم شهرهایی با جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر با سه عضو. در نزدیک به بیست سالی که از عمر شوراها در ایران می گذرد اعضای این نهاد در شهرهای بزرگ بیشتر درگیر مسایل سیاسی بودند و در شهر کوچک این نهاد توجه بیشتری به مسایل روزمره مردم داشت. کاوه مشکات نگاهی انداخته به تفاوت شورای شهرهای بزرگ و کوچک در ایران.