تحریم ایران علیه ۱۵ شرکت آمریکایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحریم ایران علیه ۱۵ شرکت آمریکایی

ایران پانزده شرکت آمریکایی را به اتهام حمایت از تروریسم، حمایت از اسرائیل و نقض حقوق بشر تحریم کرد. وزارت خارجه ایران در بیانیه ای گفته اموال این شرکتها توقیف شده و هرگونه کار و مراوده با آنها منع می شود. بیشتر این شرکتها تسلیحاتی اند و به گفته ایران با اسرائیل همکاری نزدیک دارند. البته یکی از این شرکتها ظاهراً بیش از ۴۰ سال است منحل شده. اخیرا آمریکا هم ۳۰ شرکت مرتبط با ایران را به خاطر کمک به برنامه موشکی ایران تحریم کرد. امیر پایور گزارش می دهد.