خط و نشان خلافت اسلامی برای تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خط و نشان خلافت اسلامی برای تهران

داعش در ویدئویی به زبان فارسی، ایران را به خاطر آنچه نقش ایران در مناقشه‌های منطقه می خواند، تهدید کرده. این ویدئوی ۳۶ دقیقه‌ای با عنوان "سرزمین فارس: از دیروز تا امروز" دوشنبه از طریق کانال‌های شبکه اجتماعی داعش در استان دیاله عراق منتشر شد. در این ویدئو، داعش به شیعیان می تازد و از سنی های ایران می خواهد که نبرد با حکومت را آغاز کنند. محمد امینی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط